Bystrický anjel
4. ročník cyklomaratónu pre cestné a horské bicykle

Termín

13. jún 2020


Časový harmonogram:

Prezentácia účastníkov: 9:00 - 9:25 hod. na Huštáku pri budove Allianz - Slovenskej poisťovne.

Slávnostný prechod na štart: Dolnou ulicou na Námestie SNP, potom Hornou ulicou ku križovatke pred Mestským úradom. Ďalej pokračovanie na Partizánsku cestu.

Štart o 9:30 hod. z námestia SNP

Mapa

Kliknite na zväčšenie

Dĺžka okruhu: 120 km       Výškový profil: 2 500 m

Popis trasy

Okruh okolím Banskej Bystrice

Námestie SNP - Biotika - Slovenská Ľupča - Podkonice - Priechod - Selce - Nemce - Sásová (cesta nad Sásovou) - Kostiviarska - Jakub - Uľanka - Harmanec - Kordíky - Tajov - Podlavice - ul. THK - Fončorda - Malachov - Pršianska terasa - Radvaň - Kremnička - Rakytovce - Badín - Vlkanová - Hronsek - Veľká Lúka - Lukavica - Čerín - Dúbravica - Poniky - Šalková - Môlča - Horná Mičiná - Námestie SNP

Prejdením okolia mesta Banská Bystrica cez najbližšie obce v okolí a zároveň cez ikonické stúpania "nakreslíme" postavu anjela, ktorý akoby bdel nad týmto krásnym mestom.

Účelom tohoto cyklomaratónu je najmä spájať ľudí formou rekreačnej cyklistiky. Do cyklomaratónu sa môže zapojiť široká cyklistická verejnosť. Vítaní sú aj tí, ktorí chcú absolvovať iba krátky úsek na vyznačenej trase.

Obmedzenia

Cyklomaratón sa bude konať za neobmedzenej cestnej premávky.


Preto každý učastník musí dbať na pravidlá cestnej premávky.  Keďže účasť na cyklomaratóne je bez poplatku nie je oficiálne zabezpečená strava ani technická pomoc.  Účasť na cyklomaratóne je na vlastné riziko a zodpovednosť. Každý účastník je zodpovedný za dobrý technický stav svojho bicykla. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené účastníkmi počas cyklomaratónu. Pre účastníkov cyklomaratónu, ktorý majú vek do 15 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Obmezdenia na trati:

Úsek Môľča - Šalková, úsek Poniky (centrum) - Ponická huta (rázcestie) a Priechod - Podkonice je povrch vozovky obmedzený záplatami na ceste a štrkom. Rýchlosť treba prispôsobiť kvalite vozovky.

V úseku Harmanec  - Kordíky je 150 m povrch lesná cesta s kameňmi a koreňmi, inak je celý úsek asfaltka. Pre tých, čo majú cestné bicykle, je tento krátky úsek vhodnejší absolvovať pešo. 

Povinná výbava: Fľaša, prilba.

V kontaktoch si môžete pozrieť adresu na bezplatné parkovanie blízko centra.


Bonus: Niektoré úseky vozovky boli nahradené komplet novým asfaltovým kobercom. Týka sa to zjazdov z Kordík, Pršianskej terasy, Poník, Hornej Mičinej. Preto si vychutnáme niektoré zjazdy na super upravenom povrchu. Treba si dávať pozor len na iných účastníkov cestnej premávky.

Mediálny partner: